Conference System Approaches
cs_CZus
Conference System Approaches
University of Economics, Prague

System Approaches 2016

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na dalším ročníku konference věnované systémovému myšlení. Jako tradičně je organizátorem katedra Systémové analýzy VŠE Praha, v jejíchž prostorách se konference koná ve čtvrtek  8. prosince 2016 od 9:30 hod. (místnost 473NB). Účastníky prosíme o REGISTRACIKonferenční jazyk je angličtina. Sborník zašleme pro zaindexování do databáze Web of knowledge od Thompson Reuters a SCOPUS.

Program konference

9:30       Welcome speech

Petr Doucek, vice-dean, Antonín Pavlíček – organizer
9:45       A SYNERGY OF CREATIVE PROBLEM SOLVING, SYSTEM DYNAMICS AND MULTI-CRITERIA DECISION MAKING

Vesna Čančer, Mirjana Pejić Bach and Jovana Zoroja.

10:05     SYSTEMS APPROACH FOR LEAN THINKING IN MANUFACTURING

Veronika Frajtová and Helena Brožová

10:25     DEVELOPMENT VALUES HUMAN LIFE THROUGH THE LEARNING PROCESS AS A MEANS OF RESTORING THE QUALITY OF LIFE

Anton Lisnik

10:45     Discussion

11:00     Cofee break

11:15     SOUVISLOST PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE 4.0 SE VZDĚLÁVÁNÍM

Zdislav Exnar and Mária Pálušová.

11:45     APPLICATION OF GST ASPECTS IN A SYSTEM OF EARLY WARNING ABOUT A   HIGH RISK OF TRAFFIC ACCIDENT

Marián Lamr and Jan Skrbek.

12:05     HARD AND SOFT SYSTEMS

Tomáš Sigmund

12:30     Lunch

Téma letošního ročníku je: Odpovědný vývoj systémů.

Tematické okruhy konference

 • Systémové myšlení – osobnosti, myšlenky a jejich naplnění;
 • Sociální systémy – lidé, kteří je tvoří a přetvářejí svět;
 • Znalosti, představy a modely versus realita;
 • Ekonomika – finance a reálný svět;
 • Systémová teorie a (moderní) kybernetika jako světonázor;
 • Krize vzdělávání orientovaného na úspěch v povolání namísto na znalosti samé;
 • Komunikace a kritické myšlení – rozumíme si a víme, o čem je řeč;
 • ICT jako synonymum informační společnosti, ale kde zůstala informace?

Oblasti, na které se můžete zaměřit:

 • Industry 4.0
 • Internet of things
 • 3D printing
 • Biotechnology
 • Nanotechnology
 • Surveillance technologies
 • Ubiquitous technologies
 • Threats to privacy
 • New media and their role in society
 • The value of the human capital
 • Knowledge management
 • Gamification
 • Socially responsible IT
 • New trends in project management
 • Digital divide
 • Big data
 • Creativity in problem solving

Příspěvky z konference budou vydány jako sborník (s ISBN) na webu, na konferenci budu k disposici tištěné abstrakty.

Důležité termíny:

 • 1. října – otevírání systému pro přihlášení na konferenci
 • 21. listopadu – odevzdání příspěvků (rozsah 4-6 stran dle šablony) – příspěvky odevzdávejte prostřednictvím on-line systému EasyChair.org – https://www.easychair.org/conferences/?conf=sp20161
 • 30. listopadu – potvrzení přijetí příspěvku, ukončení registrací (on-line)
 • čtvrtek 8. prosince 2016 zahájení konference – VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4 (473 NB)

Organizační výbor konference

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
Mgr. Petr Tučník, Ph.D.
Ing. Lucie Böhmová
Ing. Bogdan Tiganoaia, Ph.D.

Programový a recenzní výbor konference

Prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D. – University of Hradec Králové
PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D. – University of Economics, Prague
Ing. Mgr. Tomáš Sigmund, Ph.D – University of Economics, Prague
Ing. Bogdan Tiganoaia, Ph.D. – Polytechnic University Bucharest, Romania
Doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc. – Technical University of Ostrava
Prof. Sergej Yablocnikov – University of Vinnitsa, Ukraine
doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD. – The Catolic University in Ruzomberok, Slovakia

Těšíme se na Vaši účast a podnětný příspěvek.

Spojení

kontaktní e-mail a zasílání příspěvků: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D. , e-mail: systemove.pristupy@vse.cz
Katedra systémové analýzy VŠE, Náměstí W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

KSA