Conference System Approaches
cs_CZus
Conference System Approaches
University of Economics, Prague

System Approaches 2015

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na dalším ročníku konference věnované systémovému myšlení. Jako tradičně je organizátorem katedra Systémové analýzy VŠE Praha, v jejíchž prostorách se konference koná ve čtvrtek  3.  prosince 2015 od 8:30 hod. (místnost 473NB). Účastníky prosíme o REGISTRACIKonferenční jazyk je angličtina. Sborník zašleme pro zaindexování do databáze Web of knowledge od Thompson Reuters a SCOPUS.

Téma letošního ročníku je: Interakce měkkých a tvrdých systémů.

Program konference

8:30     Registrace

8:45     Ivana Šabatová COMPARISON OF COMPLIANCE REQUIREMENTS FORMALIZATION APPROACHES

9:00     Kamila Riegerová SYSTEM THINKING AND HR

9:20    Anna Diačiková and Anton Lisnik HISTORY HAS VERIFIED THE POWER OF INFORMATION AND KNOWLEDGE

9:40     Zdislav Exnar and Mária Pálušová IMPORTANCE OF KNOWLEDGE FOR CRITICAL THINKING

9:40     Anton Lisnik IMPACT ON EDUCATION BUILDING KNOWLEDGE SOCIETY IN SLOVAKIA

10:00   Zdislav Exnar and Mária Pálušová SYSTEMS THINKING DURING THE CONSTRUCTION OF PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS

10:20   Marián Lamr and Jan Skrbek SYSTEM APPROACH TO INCREASING SAFETY OF ROAD TRAFFIC

11:00   Ludmila Malinova and Peter Bednar SOCIO-TECHNICAL TOOLBOX IN ORGANIZATIONAL PRACTICE

11:20   Stanislav Vojíř KNOWLEDGE MANAGEMENT USING BUSINESS RULES

11:40   Zdenek Sulc ONLINE MARKETING MANAGEMENT ACCORDING TO PROCESSING OF INTERNAL AND EXTERNAL INFORMATION

12:00   Alexander Galba WEB APPLICATION SECURITY: AUDIT TOOLS & LANGUAGES

12:20   Tomáš Sigmund  SYSTEM THINKING AND SYSTEM ANALYTICS

12:40    Diskuse

13:00    Oběd a předpokládaný konec konference

Uváděné časy jsou orientační – změna program /např. z důvodu omezených časových možností přednášejících/ je možná.

Tematické okruhy konference

 • Systémové myšlení – osobnosti, myšlenky a jejich naplnění;
 • Sociální systémy – lidé, kteří je tvoří a přetvářejí svět;
 • Znalosti, představy a modely versus realita;
 • Ekonomika – finance a reálný svět;
 • Systémová teorie a (moderní) kybernetika jako světonázor;
 • Krize vzdělávání orientovaného na úspěch v povolání namísto na znalosti samé;
 • Komunikace a kritické myšlení – rozumíme si a víme, o čem je řeč;
 • ICT jako synonymum informační společnosti, ale kde zůstala informace?

Oblasti, na které se můžete zaměřit:

 • Training and development of employees in the complex environment
 • Management styles in knowledge society
 • Motivation and stimulation of employees
 • The value of the human capital
 • Human-computer interaction
 • Information system design respecting the specificity of man
 • Human oriented information system
 • Advantages and disadvantages of various soft and hard systems interactions
 • Ethics and corporate social responsibility
 • New media and the human factor
 • Manipulation
 • Methods improving communication on the workplace
 • Advantages and disadvantages of various types of models and simulations
 • Knowledge management

Příspěvky z konference budou vydány jako sborník (s ISBN) na CD, na konferenci budu k disposici tištěné abstrakty.

Důležité termíny

 • 15. října 2015 – přihlášení na konferenci
 • 16. listopadu – odevzdání příspěvků (rozsah 4-6 stran dle šablony) – příspěvky odevzdávejte prostřednictvím on-line systému EasyChair.org – https://www.easychair.org/conferences/?conf=sp2015
 • 23. listopadu 2015 – potvrzení přijetí příspěvku, ukončení registrací (on-line)
 • čtvrtek 3. prosince 2015 zahájení konference – VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4 (473 NB)

 

Organizační výbor konference

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
Mgr. Petr Tučník, Ph.D.
Ing. Lucie Böhmová

Programový a recenzní výbor konference

Prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D. – University of Hradec Králové
PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D. – University of Economics, Prague
Ing. Mgr. Tomáš Sigmund, Ph.D – University of Economics, Prague.
Doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc. – Technical University of Ostrava
Prof. Sergej Yablocnikov – University of Vinnitsa, Ukraine
doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD. – The Catolic University in Ruzomberok, Slovakia

Těšíme se na Vaši účast a podnětný příspěvek.

Spojení

kontaktní e-mail a zasílání příspěvků: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D. , e-mail: systemove.pristupy@vse.cz
Katedra systémové analýzy VŠE, Náměstí W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

KSA