Conference System Approaches
cs_CZus
Conference System Approaches
University of Economics, Prague

System Approaches 2011

Pozvánka na konferenci s mezinárodní účastí

Systémové přístupy 2011

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na dalším ročníku konference věnované systémovému myšlení. Jako tradičně je organizátorem katedra Systémové analýzy VŠE Praha v jejíchž prostorách se konference koná ve čtvrtek 8. prosince 2011 od 9:00 hod. (místnost 336RB). Účastníky prosíme o REGISTRACI.

Tematické okruhy konference

 • Povaha systémového myšlení
 • Systémové myšleni: systematické anebo systemické?
 • Lidské poznání (znalost) a realita – představa a skutečnost
 • Potíže (důsledného) systémové myšlení
 • Rozpor mezi systémovým myšlením a pragmatickým jednáním
 • Systémové myšlení/inženýrství a analýza
 • Kritické systémové myšlení
 • Koncepty pravdy/správnosti (kritické systémové myšlení)
 • Systémové myšlení: výuka a reálná zkušenost
 • Aplikace, metody a nástroje systémového myšlení

Příspěvky z konference budou vydány jako sborník (s ISBN) na CD, na konferenci budu k disposici tištěné abstrakty. Vložné na konferenci (vč. sborníku) je 1000 Kč.

Důležité termíny

 • 4. prosince 2011 přihlášení na konferenci
 • 4. prosince 2011 termín pro zaslání abstraktů (e-mailem na adresu systemove.pristupy@vse.cz, rozsah min. 1 – max.  2 strany dle šablony)
 • čtvrtek 8. prosince 2011 konání konference – VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4 (336 RB)
 • 11. prosince 2011 termín pro zaslání plných textů příspěvků formátovaných podle šablony (šablona) – e-mailem na adresu systemove.pristupy@vse.cz
 • 19. prosince 2010 vydání sborníku (rozeslání do konce roku)

Vložné

Vložné na konferenci činí 1 000 Kč – platí se v hotovosti na konferenci, kde také dostanete potvrzení o zaplacení vložného.

Téma ročníku: Systémové myšlení jako změna paradigmatu

Připomeňme, že změna paradigmatu je tak složitá záležitost, že ji mnozí přirovnávají ke změně víry. Po značných nadějích, které systémové vědy i kybernetika sklízely v padesátých a šedesátých letech dvacátého století došlo k určitému zlomu:

Na jedné straně některé principy zdomácněly v technických oborech natolik, že daly zapomenout na základní principy obou disciplín. Na straně druhé se neustále vyskytují značné problémy s jejich aplikací v oblasti sociálních systémů. Jsme svědky toho, že mnozí lidé používají systémovou terminologii, aniž by adekvátním způsobem změnily své myšlením, přesněji koncepty a/nebo mentální modely. Jinými slovy, mechanistická aplikace systémových metod slaví úspěchy a podporuje technologický rozvoj. Navzdory tomu – a také právě díky tomu – se v globálním světě objevují rostoucí problémy zejména v sociální sféře, především v ekonomii. Znamená to, že systémová teorie a kybernetika selhávají a nejsou sto přispět k adekvátnímu porozumění a z něj vyplývajícího řešení takových problémů? Rozhodně tomu tak není, nicméně je to právě ona změna paradigmatu, které systémová věda znamená a s tím je konference orientována na:

•  Porozumění zkladním systémovým konceptům, jako komplexita, dynamická rovnováha, informace;

•  Vymezení rozdílů oproti běžnému chápání, či interpretace v technických oborech a poukaz na jejich důsledky nedůsledného systémového myšlení;

•  Aplikace těchto pojmů do oblasti sociálních systémů a ekonomiky, zejména v kontextu globalizace a adekvátní interpretace vybraných aspektů naší současnosti;

•  Vymezení některých významných konceptů z oblasti systémové vědy a kybernetiky v historickém kontext, včetně možností a využití v praxi;

•  Souvislosti mezi těmito koncepty a jednotlivými vědními obory – respektive vzájemný přenos znalostí včetně problémů v oblastech, kde takový přen chybí.

Organizační výbor konference

Ing. Antonín Rosický, CSc.
PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
Ing. Anna Exnarová
Ing. Jaromír Veber
Ing. Mgr. Tomáš Sigmund, Ph.D.
Ing. Jaroslav Kalina
Bc. Ludmila Malinová

Programový výbor konference

Ing. Jakub Novotný, Ph.D. – VŠ polytechnická, Jihlava
PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D. – KSA, FIS, VŠE Praha
Ing. Antonín Rosický, CSc. –KSA, FIS, VŠE Praha
Doc. Ing. Zora Říhová, CSc. – KSA, FIS, VŠE Praha
Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. – HT, TU Liberec
Doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc. – VŠB TU Ostrava
Prof. Sergej Yablocnikov – Univerzita Vinnitsa

Těšíme se na Vaši účast a podnětný příspěvek.

Spojení

kontaktní e-mail a zasílání příspěvků: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, e-mail: systemove.pristupy@vse.cz
Katedra systémové analýzy VŠE, Náměstí W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

KSA