Konference Systémové přístupy
cs_CZus
Konference Systémové přístupy
Vysoká škola ekonomická v Praze

Systémové přístupy 2012

Pozvánka na konferenci s mezinárodní účastí

Program konference

9:00      Ke změně vědeckých paradigmat cestou ke znalostní společnosti

Ing. MILAN KNÝ, CSc

9:20      Problematika složitosti přirozených  a umělých systémů

VÁCLAV ŘEZNÍČEK, ZDENĚK SMUTNÝ

9:40      Informace, komplexita a Turbulence sociálních systémů

ANTONÍN ROSICKÝ

10:30    Přestávka

11:00    Systémové přístupy při budování profesionálních obchodních systémů

Ing. JAN JUŘÍČEK

11:20    Systémový přístup k vytváření procesních modelů směřujících k automatizaci

Ing. IVANA ŠABATOVÁ

11:40    Provádění alokační činnosti v neziskovém sektoru

Prof. Ing. STANISLAV ADAMEC, DrSc.

12:10    Možnosti hodnocení kvality procesů IT

Doc. Ing. VLASTA SVATÁ, CSc.

12:30    Nástroje pro kontrolu bezpečnosti webových aplikací

RNDr. ALEXANDER GALBA

13:00    Oběd

14:00    Is the decomposition of system approach implied in its beginning?

Mgr. Ing. TOMÁŠ SIGMUND, Ph.D

14:20    Súčasný stav podpory rodiny zo strany štátu na Slovensku

doc. PaedDr. ThDr. ANTON LISNIK, PhD

14:40    Je naše mysl rozprostřena po internetu?  S Facebookem a Wikipedií v rozšířené mysli

Ing. ONDŘEJ BEČEV

15:00    Diskuse

16:00    Předpokládaný konce konference

Systémové přístupy 2012

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na dalším ročníku konference věnované systémovému myšlení. Jako tradičně je organizátorem katedra Systémové analýzy VŠE Praha v jejíchž prostorách se konference koná ve středu 14. listopadu 2012 od 8:30 hod. (místnost 336RB). Účastníky prosíme o REGISTRACI.

Tematické okruhy konference

 • Systémové myšlení – osobnosti, myšlenky a jejich naplnění;
 • Sociální systémy – lidé, kteří je tvoří a přetvářejí svět;
 • Znalosti, představy a modely versus realita;
 • Ekonomika – finance a reálný svět;
 • Systémová teorie a (moderní) kybernetika jako světonázor;
 • Krize vzdělávání orientovaného na úspěch v povolání namísto na znalosti samé;
 • Komunikace a kritické myšlení – rozumíme si a víme, o čem je řeč;
 • ICT jako synonymum informační společnosti, ale kde zůstala informace?

Příspěvky z konference budou vydány jako sborník (s ISBN) na CD, na konferenci budu k disposici tištěné abstrakty. Vložné na konferenci (vč. sborníku) je 1000 Kč.

Důležité termíny

 • 10. listopadu 2012 přihlášení na konferenci (dole na stránce je formulář)
 • 10. listopadu 2012 termín pro zaslání abstraktů (e-mailem na adresu systemove.pristupy@vse.cz, rozsah min. 1 – max. 2 strany dle šablony)
 • středa 14. listopadu 2012 konání konference – VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4 (336 RB)
 • sobota 1. prosince 2012 termín pro zaslání plných textů příspěvků formátovaných podle šablony (šablona) – e-mailem na adresu systemove.pristupy@vse.cz
 • konec prosince 2012 vydání sborníku

Vložné

Vložné na konferenci činí 1 000 Kč – platí se v hotovosti na konferenci, kde také dostanete potvrzení o zaplacení vložného.

Téma ročníku: Systémové myšlení a problémy globálního světa

Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila“

Albert Einstein

Má Einstein pravdu? Mnohé nasvědčuje tomu, že ano! Hospodářská krize, které – na rozdíl od mnoha jiných problémů současného světa – věnujeme každodenní pozornost, se vleče. Již čtvrtým rokem realita zaostává za optimistickými prognózami a překonává ty pesimistické. Vývoj není uspokojivý navzdory různým prognózám a řadě opatření, která ji mají vyřešit, ale řešení spíš odkládají. Ovšem realita každodenního života přináší mnoho jiných potíží, které se s dílčími rozdíly opakují v různých částech světa. Od těch globálních typicky spojovaných se životním prostředím, po problémy s „nepřizpůsobivými občany“ po krize kultury a vzdělávání. Řada odborníků z různých oblastí upozorňuje a také dokládá zásadní změny společnosti. A mnozí hovoří o destrukci kapitalismu jako společenského systému a jen málo si uvědomují, jak vratké jsou jejich úvahy, založené na plytkých pojmech „kapitalismus“ a „systém“.

Jak by mělo vypadat ono myšlení a co je třeba k tomu, aby přesáhlo onen znalostní rámec, formovaný v době industriální společnosti? Může se systémové myšlení stát onou úrovní umožňující nadhled a skutečné řešení oněch problémů?

Řada z nás, kdo jsme jeho protagonisty, jistě věříme že ano. Jenže v zápětí se objeví řada dalších otázek jako: Proč obrovské naděje, vkládané do systémových přístupů v šedesátých létech zůstala za očekáváním a zůstaly z nich jen pojmy, které spíš zastiňují onu zásadní změnu uvažování? Po přistání prvních lidí na Měsíci položil Herbert Simon výmluvnou otázku, začínající dalším proč: Proč dokážeme realizovat tak složité projekty a systémy, jako bylo Apollo 11, ale nedokážeme zajistit mír? Jeho otázku znovu připomíná úspěch laboratoře Curiosity. Nejde jen o záměnu Měsíce za Mars na straně jedné a mír na straně druhé.

Rozhodující jsou právě sociální systémy a problémy na jejichž vzniku či přinejmenším povaze participujeme svými lidskými a záměrnými aktivitami.

Jde o důsledné systémové myšlení, přesněji poznání, znalosti a jednání, které neodpovídají komplexitě stávajícího světa. A s tím se vynořuje řada otázek, které mohou být konkrétním a zároveň volným vodítkem pro letošní konferenci.

Organizační výbor konference

Ing. Antonín Rosický, CSc.
PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
Ing. Ludmila Malinová
Ing. Lucie Böhmová

Programový výbor konference

Ing. Jakub Novotný, Ph.D. – VŠ polytechnická, Jihlava
PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D. – KSA, FIS, VŠE Praha
Ing. Antonín Rosický, CSc. –KSA, FIS, VŠE Praha
Doc. Ing. Zora Říhová, CSc. – KSA, FIS, VŠE Praha
Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. – HT, TU Liberec
Doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc. – VŠB TU Ostrava
Prof. Sergej Yablocnikov – Univerzita Vinnitsa

Těšíme se na Vaši účast a podnětný příspěvek.

Spojení

kontaktní e-mail a zasílání příspěvků: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, e-mail: systemove.pristupy@vse.cz
Katedra systémové analýzy VŠE, Náměstí W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3