Konference Systémové přístupy
cs_CZus
Konference Systémové přístupy
Vysoká škola ekonomická v Praze

Systémové přístupy 2009

Informace o na konferenci s mezinárodní účastí

Systémové přístupy 09

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na dalším ročníku konference věnované systémovému myšlení. Jako tradičně je organizátorem katedra Systémové analýzy VŠE Praha v jejíchž prostorách se konference koná ve čtvrtek 19. listopadu 2009 (místnost 350NB). Pro letošní rok se konference zaměří na problémy systémového myšlení, jeho (rostoucí) význam a (omezené) aplikace v globálním světě.

Program konference a sborníky abstraktů a příspěvků

Tematické zaměření konference: Systémové myšlení v globálním prostředí

 • Povaha systémového myšlení
 • Lidské poznání (znalost) a systémové myšlení
 • Znalost, informace a (systémové) myšlení
 • Potíže (důsledného) systémové myšlení
 • Systémové myšlení a realita (problémy přirozených systémů)
 • Kritické systémové myšlení
 • Systémové inženýrství a jeho proměny
 • Výuka systémového myšlení
 • Prostředí pro výuku a aplikace systémového myšlení
 • Aplikace, metody a nástroje systémového myšlení

Příspěvky z konference budou vydány jako sborník (s ISBN) na CD, na konferenci budu k disposici tištěné abstrakty. Vložné na konferenci (vč. sborníku) je 1000 Kč.

Důležité termíny

 • 30. října 2009 přihlášení na konferenci (zde dole na stránce je formulář)
 • 2. listopadu 2009 termín pro zaslání abstraktů (e-mailem na adresu antonin.pavlicek@vse.cz, rozsah max. cca 2 strany dle následující šablony systemove-pristupy-abstrakt-sablona.doc)
 • čtvrtek 19. listopadu 2009 konání konference – VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4
 • 30. listopadu 2009 termín pro zaslání plných textů příspěvků formátovaných podle šablony (systemove-pristupy-sablona.doc)

Vložné

Vložné na konferenci činí 1 000 Kč, zašlete na účet č. 1828782 / 0800 variabilní symbol 409039. tento účet byl k 10. 12. 2009 zrušen. Pokud jste nám vložné ještě nezaslali, kontaktujte nás pro sdělení podrobností platby.

Organizační výbor konference

Ing. Antonín Rosický, CSc.
PhDr. Ing. Antonín Pavlíček
Ing. Anna Exnarová
Ing. Eva Švarcová, MBA
Ing. Jovan Kubíček

Těšíme se na Vaši účast a podnětný příspěvek.

Spojení

kontaktní e-mail a zasílání příspěvků: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, e-mail: systemove.pristupy@vse.cz
Katedra systémové analýzy VŠE, Náměstí W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3