Konference Systémové přístupy
cs_CZus
Konference Systémové přístupy
Vysoká škola ekonomická v Praze

Konference Systémové přístupy

Mezinárodní konference Systémové přístupy

je tradiční konference (workshop) věnovaná systémovému myšlení. Jejím organizátorem je katedra Systémové analýzy VŠE Praha v jejíchž prostorách se konference koná vždy v zimním semestru akademického roku.

Konference tradičně otevírá témata jako:

  • Systémové myšlení – osobnosti, myšlenky a jejich naplnění;
  • Sociální systémy – lidé, kteří je tvoří a přetvářejí svět;
  • Nová (a sociální) média –
  • Znalosti, představy a modely versus realita;
  • Ekonomika – finance a reálný svět;
  • Systémová teorie a (moderní) kybernetika jako světonázor;
  • Komunikace a kritické myšlení – rozumíme si a víme, o čem je řeč;
  • ICT jako synonymum informační společnosti

Ročník 2017

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na dalším ročníku konference věnované systémovému myšlení. Jako tradičně je organizátorem katedra Systémové analýzy VŠE Praha, v jejíchž prostorách se konference koná 23. listopadu 2017. Účastníky prosíme o REGISTRACIKonferenční jazyk je angličtina. Sborník zašleme pro zaindexování do databáze Web of knowledge od Thompson Reuters a SCOPUS.

Program konference

9:20       Registration – University of Economics, Prague, conference room 468 NB

9:30       Welcome speech – Antonín Pavlíček and Helena Brožová – organizer

9:40       DESIGN AND REALIZATION OF THE WIRELESS CONNECTION IN INTERNATIONAL COACH TRANSPORT – Dan Burkert and Jan Havlik

10:00     ANALYZING AND SCALING EFECTIVITY OF SOURCES IN LARGE DATABASE SYSTEM IN ECOMMERCE ORGANIZATION: CASE STUDY – Petr Mojzis and Jan Havlik

10:20     USE OF BIOMETRICS IN BANKING AND PRESENTATION OF THESE PRODUCTS VIA SOCIAL NETWORKS – Anton Lisnik

10:40     SYSTEMIC ANALYSIS OF CZECH ELECTION – Jana Syrovátková

11:00     Cofee break

11:15     INFORMATION ETHICS – Pavel Sládek

11:35     MODELING THE RESEARCH PROCESS – Mariia Rizun and Vera Meister

11:55     SYSTEMS APPROACH IN MODERN METHODOLOGIES – Veronika Frajtová and Helena Brožová

12:15     ANALYSIS OF E-COMMERCE WEBSITES IN THE CZECH REPUBLIC FROM THE MOBILE WEB DESIGN PERSPECTIVE – Radim Čermák

12:30     CONTRIBUTION OF INNOVATION SYSTEMS IN ICT – CZECH REPUBLIC VS. ISRAEL – Tomáš Langer

12:30    Ladislav Luc

 13:00     Lunch

KSA