Konference Systémové přístupy
cs_CZus
Konference Systémové přístupy
Vysoká škola ekonomická v Praze

Konference Systémové přístupy

Mezinárodní konference Systémové přístupy

je tradiční konference (workshop) věnovaná systémovému myšlení. Jejím organizátorem je katedra Systémové analýzy VŠE Praha v jejíchž prostorách se konference koná vždy v zimním semestru akademického roku.

Konference tradičně otevírá témata jako:

  • Systémové myšlení – osobnosti, myšlenky a jejich naplnění;
  • Sociální systémy – lidé, kteří je tvoří a přetvářejí svět;
  • Nová (a sociální) média –
  • Znalosti, představy a modely versus realita;
  • Ekonomika – finance a reálný svět;
  • Systémová teorie a (moderní) kybernetika jako světonázor;
  • Komunikace a kritické myšlení – rozumíme si a víme, o čem je řeč;
  • ICT jako synonymum informační společnosti

Ročník 2017

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na dalším ročníku konference věnované systémovému myšlení. Jako tradičně je organizátorem katedra Systémové analýzy VŠE Praha, v jejíchž prostorách se konference koná 23. listopadu 2017. Účastníky prosíme o REGISTRACIKonferenční jazyk je angličtina. Sborník zašleme pro zaindexování do databáze Web of knowledge od Thompson Reuters a SCOPUS.

 

KSA